top of page

Nutswerken Petercelle-as

ALGEMEEN 

STARTDATUM

11 Maart 2024

STATUS

in uitvoering

PLAATS

Gent 

WEG

Petercelle-as

Nutswerken Petercelle-as

De Stad Gent, Farys, Synductis en De Lijn plannen de integrale vernieuwing van heel wat straten tussen de stadsring (R40) tot aan de Korenmarkt. De tramsporen, rijweg en voetpaden op deze zogenaamde Petercelle-as zijn dringend aan vervanging toe. We vervangen meteen ook de onderliggende riolering en nutsleidingen (water, elektriciteit, telecom, ...). Daarbij streven we naar een globale opwaardering van deze belangrijke winkel- en wandelas.

Er werd voor Petercelle-as gekozen omdat die naam verwijst naar de ‘Petercellepoort’, een stadspoort die tot in de 19de eeuw aan de Kortrijksepoortstraat stond.


Meer achtergrond over het volledige project vind je op www.stad.gent/petercelle. Ben je specifiek benieuwd naar de uitvoering en fasering van de nutswerken op deze as, dan ben je hier aan het juiste adres.

Wat gaan we doen?

Nutsaannemer TM HBE zal in opdracht van Synductis de voorbereidende nutswerken realiseren. Via de nutswerken versterkt en vernieuwt Synductis de verschillende netten zoals gas, water, elektriciteit en telecom in één beweging om ze future proof te maken. Er wordt rekening gehouden met belangrijke projecten zoals fiber to the home en de energietransitie.

Wie zijn Synductis en TM HBE ?

Synductis verenigt verschillende nutsmaatschappijen en zorgt voor minder hinder en efficiënter samenwerken bij onder andere wegenis- en rioleringswerken. Door toekomstige investeringen vroegtijdig te bespreken maximaliseren zij de synergie waardoor er kostenbesparend en met minimale hinder gewerkt kan worden. Hun missie is het uitwerken van een gecoördineerde aanpak door alle nutswerken door één aannemer te laten uitvoeren.

De aannemersbedrijven Hardo, Bayro en Elta slaan de handen in elkaar, onder de tijdelijke maatschap TM HBE,  om dit project veilig en kwalitatief te realiseren.

 

Wil je Team-HBE graag versterken en zo je steentje bijdragen aan een geconnecteerde toekomst? Neem dan zeker eens een kijkje op de vacaturepagina! Deze komt binnenkort online.

Hoe gaan we te werk?

De nutswerken worden gefaseerd uitgevoerd waarbij in eerste instantie nieuwe kabels en leidingen aangelegd worden in de voetpaden. We vatten de werken aan in de Veldstraat en schuiven stelselmatig op richting de stadsring R40, met inbegrip van diverse zijstraten.

Eens de kabels en leidingen vernieuwd zijn, stellen we deze in dienst waarna we een tweede keer lokaal het voetpad opbreken voor de individuele nutsaansluiting van uw pand. Tot slot worden de oude netten buiten dienst gesteld. Op deze manier wordt de nutsonderbreking voor jouw woning of handelspand beperkt tot maximaal een halve dag.

Wanneer vinden deze werken plaats?

Voor de aanlegwerken, die de meeste hinder met zich meebrengen, voorzien we de onderstaande uitvoeringstermijnen.

  • Veldstraat tot en met het Koophandelsplein:            Maart 2024 – December 2024

  • Nederkouter tot en met Verlorenkost:                      Januari 2025 – Juli 2025

  • Kortrijksepoortstraat tot aan de stadsring R40:        Augustus  2025 – December 2025

De nutsaansluitingen vinden één tot drie maanden plaats na de aanlegwerken. Het geheel aan nutswerken zal hierbij afgerond zijn in de zomer van 2026.

Via een bewonersbrief word je minstens vijf dagen op voorhand geïnformeerd over werken die opstarten in de nabije omgeving. Wil je eerder een indicatie krijgen van wanneer de werken voor jouw adres ingepland zijn dan kan je de onderstaande kaart raadplegen of jouw adres ingeven in de zoekbalk via het tabblad fasering.

Uitvoering Maart 2024 - Juni 2024

Uitvoering Juli 2024 - September 2024

Uitvoering Oktober 2024 - December 2024

Uitvoering Januari 2025 - Juli 2025

Uitvoering Augustus 2025 - Juli 2026

Welke hinder kan u verwachten?

Helaas brengen deze werken een behoorlijke hinder met zich mee voor de omwonenden, handelaars en bezoekers. Voor de aanlegwerken en nutsaansluitingen dient het voetpad opgebroken te worden wat stof, vuil en lawaai met zich meebrengt.

Wij doen er alles aan om deze hinder voor u tot een minimum te beperken, zo blijft uw woning of handelspand steeds toegankelijk en zal er niet gelijktijdig gewerkt worden aan beide zijden van een straat. Tijdens solden- en feestperiodes beperken wij onze aanwezigheid om plaats te bieden aan bezoekers en bewoners.

Voor de aanlegwerken mag u uitgegaan van een lokale hinder van drie weken, aan elke zijde van de straat. Voor de nutsaansluitingen bedraagt dit één week.

STARTDATUM

11 Maart 2024

VOORZIENE EINDDATUM

Eind Juli 2026

bottom of page